Община Сапарева баня удължи раздаването на безплатен обяд до 31 декември, безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 338 лв.

Планинско Бягане - пресконфренция - СП Сапарева Баня 2016 - 07.09.2016 © Copyright: Ilian Telkedjiev / LAP/ imageslap@gmail.com +359 879 111 120

 

 

След приключване на първоначалния договор с Агенция за социално подпомагане, Община Сапарева баня сключи допълнително споразумение за продължаване на проекта “Осигуряване на топъл обяд”, съобщиха от администрацията на Калин Гелев. Срокът за изпълнение на проекта, с допълнителното споразумение, е до 31.12.2017 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 70 338 лв. Със социалната услуга Община Сапарева баня ще продължи да подпомага най-нуждаещите се хора от общината. В рамките на 8 месеца ще продължи да бъде предоставян безплатен топъл обяд на нуждаещите се. С реализирането на проекта се цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храна.
Потребители на услугата са общо 80 лица от цялата община.
Топлият обяд ще продължи да бъде предоставян от Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня.