Ски федерацията отпусна 120 000 лв. на Банско за Световната купа по сноуборд, съветниците одобриха изграждането на защитна стена на реката в с. Филипово

 

120 000 лева за организацията на Световната купа по сноуборд през 2018 г. бяха отпуснати от Българската ски федерация, стана ясно на ОбС заседание на Банско. Състезанията в дисциплините паралелен гигантски слалом и сноуборд крос, ще се проведат от 26 до 28 януари, когато световният елит в сноуборда отново ще се събере в Банско на последно състезание преди Зимната олимпиада в Корея.

Общински съвет – Банско одобри участието на община Банско като партньор в проект „Насърчаване на социалното включване чрез развитие на умения за самостоятелност и личностно развитие”. Проектът е с водеща организация СНЦ „Волейболен клуб „Спартак” и се изпълнява по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. В рамките на предвидените дейности 12 лица между 18 и 24 години, настанени в резидентни социални услуги, ще получават специализирана подкрепа с цел развитие на талантите им, придобиване на умения за самостоятелен живот, ще се търсят начини за подобряване на професионалното и личностното им развитие, ще им бъдат правени индивидуални консултации.

Две общински наредби претърпяха изменения и допълнения: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Банско бе изменена в съответствие с националното законодателство, както и в кореспонденция с останалите действащи общински наредби.
С оглед поддържането на по-добра хигиена и ред на организирания промишлен пазар в гр. Банско, в действащата търговска наредба на община Банско бяха допълнени конкретни изисквания към търговците, упражняващи тази дейност. Отделно от това, нормативно бяха заложени по-строги изисквания при издаването на удостоверения за удължено работно време на търговските обекти на територията на общината. Съветниците приеха ПУП – План за изменение на улична и дворищна регулация на село Филипово в района на корекцията на река Градинишка. Проектът предвижда да бъде извършена корекция на реката, т.е. ще бъде изградена защитна стена срещу преливане на водите й. Паралелно с това ще се осигури транспортен достъп до три квартала на населеното място, разположени при голяма денивелация. Гласуван бе също проектът за Подробен устройствен план – план за улична регулация за продължаване изграждането на ул. „Найден Геров” в гр. Банско и свързването й с главен път II-19 в района на електрическата подстанция. Заедно с ул. „Явор”, ул. „Найден Геров” ще изпълнява функциите на Околовръстен път, по който да се извършва транзитното преминаване на МПС, без да бъде натоварвана вътрешната улична мрежа.