Д-р Зарина Маркова от ЮЗУ „Неофит Рилски“ с Международната награда от Федерацията на асоциациите на преподавателите по езици 

 

 

Преподавателката в Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – д-р Зарина Маркова беше удостоена с Международната награда за 2016 година на Федерацията на асоциациите на преподавателите по езици – Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) – http://fiplv.com.

Това е най-високото отличие, присъждано на членове на FIPLV, които са се отличили като изключително активни и иновативни в една или повече области на езиците или езиковото обучение.

Д-р Маркова беше номинирана от Управителния съвет на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) заради активната ѝ дейност в полза на чуждоезиковото обучение в България и чужбина.

Отличието беше връчено лично от президента на FIPLV, проф. д-р Тери Лам, на церемонията по откриването на Първия източноевропейски регионален конгрес на Международната федерация на преподавателите по съвременни езици и 26-ата годишна международна конференция на БАПА във Варна.