Зам.-директорът инж. Ивайло Дамянов пое „ДГС Дупница”, досегашният инж. Васил Стамберов оглави горското в Елешница

Инж. Ивайло Дамянов

Досегашният директор на „ДГС Дупница” инж. Васил Стамберов вече оглавява „ДГС Елешница”, съобщиха от ЮЗДП. Той заема поста, овакантен от предишния директор инж. Димитър Терзиев, който наскоро се върна начело на „ДГС Кресна”.

Временно териториалното поделение на ЮЗДП в Дупница ще се ръководи от зам.-директора инж. Иво Дамянов.