Пламен Алексиев

Миналата година поръчката лапна единственият кандидат – фирма „Вива – Метал” ООД на Станислав Станков и Симеон Симеонов

 

 

Със 160 000 лева общината в Радомир ще извърши зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване. Това стана ясно, след като кметът Пламен Алексиев сложи подписа си под процедура за обявяване на обществена поръчка. Почистването ще обхване уличните платна, площадите, тротоарите, алеите, парковите места, междублоковите пространства. Предвидено е и косене на тревните площи, както и събиране на окосената трева. Ръчно и машинно ще се метат булеварди и улици, на площадите и спирките на градския транспорт по предварително уточнен график. Ръчно ще се метат площи от 50 дка – 1 път седмично, както и такива с площ от 125 дка. Машинното метене е на 1200 дка след предварителна заявка на общината. Миенето включва почистване и измиване на уличните платна, площади и тротоари в град Радомир, както и извозване на събрания нанос по предварително уточнен график. При поддържането на чистотата и хигиенизирането на местата за обществено ползване следва да се спазват всички изисквания, свързани с безопасните и здравословни условия на труд, регламентирани в приложимата нормативна уредба. При извършване на дейностите, предмет на настоящата процедура, следва да се прилагат съвременните методи и технологии в тази област, като се спазват всички изисквания, свързани с опазването на околната среда, регламентирани в приложимата нормативна уредба съгласно Закона за управление на отпадъците, както и Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Даниела МИТОВА

Please follow and like us: