Кметът на Самоков и управителят на МБАЛ – Самоков д-р Ковачка гостуваха в парламента, болницата отличена с плакет на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”

 

Кметът на Община Самоков Владимир Георгиев и здравните медиатори от Община Самоков д-р Красимира Ковачка- управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД, главната мед. сестра на болницата Ангелина Гавраилова гостуваха в парламента по покана на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”.

Те взеха участие в дискусия на тема 10 години Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”.

На срещата са поканени представители на държавни институции, на съсловни организации в сферата на здравеопазването, на професионални, неправителствени и пациентски организации, както и водещи български медицински специалисти и експерти. Събитието се провежда под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и е част от проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който стартира през 2010 г. и обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на сътрудничеството между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции.
Във фоайето на Народното събрание на четири информационни щанда, открити лично от председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела Дариткова народните представители и гостите на парламента се запознаха с дейността на здравните медиатори, с  постиженията им в областта на превантивната медицина, сексуалното и репродуктивното здраве, както и за работата им с институции и в общността.

По повод 10 години от създаването на Национална мрежа на здравните медиатори, бяха наградени с плакети на Сдружението председателят на Комисията по здравеопазването, председателят на Народното събрание, зам. министри , здравни медиатори и „МБАЛ-Самоков“ ЕООД.

Болницата участва в Проекта „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности- пътища за преодоляване на здравните неравенства“,  по който бяха осъществени АГ прегледи на 100 жени, здравно неосигурени и бяха проведени изследвания за хепатит В, хепатит С, ХИВ. Проекта се реализира за периода 2016-2017.