Децата на ОДК в Кюстендил с годишни стипендии заради международни и национални постижения

 

Бойко Малинов – директор на ОДК

Над 470 кюстендилски деца са участвали в различните форми на Обединения детски комплекс. „Те се подготвят от висококвалифицирани преподаватели, доказателство за което са наградите, завоювани от учениците от престижни конкурси. През изминалата 2016/2017 учебна година ОДК Кюстендил организира и провежда над 28 публични и масови прояви. Проявите са от различна област – наука и техника, художествено творчество, спорт и туризъм“, каза директорът на комплекса Бойко Малинов. Възпитаниците от различните школи към ОДК – Кюстендил се включиха в 45 изяви на регионално, национално и международно ниво. А само наградите от националните и международните конкурси и състезания са 29 – колективни и индивидуални. Това говори за много добро ниво на подготовка на нашите талантливи ученици. Някои от тях ще получат еднократни или годишни стипендии на база завоюваните отличия.