Кметовете Владимир Москов и Феим Иса направиха първа копка на съоръжението за 9,1 млн. лв., владиката Серафим благослови начинанието

Първа копка на значим екологичен проект – „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, бе направена в понеделник (1 юни) в град Гоце Делчев. Проектът се реализира от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово Предвижда изграждане и експлоатация на следните съоръжения: компостираща инсталация с капацитет 2100 т/год., инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 т/год., въвеждане система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число контейнери с вместимост 1,1 куб.м (268 бр.) и сметоизвозваща машина и изграждане на нов трафопост на площадката. Целевата група на проекта са жителите на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Чрез изграждането на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци ще се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Проектът е на обща стойност 9 млн. 147 хил. 276 лв., като Европейският фонд за регионално развитие осигурява 5 млн. 840 хил. 120 лв., националното бюджетно съфинансиране -1 млн. 30 хил. 610 лв., община Гоце Делчев участва със собствен принос в размер на 765 хил. 112 лв. Заложени са и непредвидени разходи  от порядъка на 1 млн. 511 хил. 624 лв.

Моменти от церемонията

В церемонията участваха кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметът на община Гърмен Феим Иса, народният представител Богдан Боцев, Неврокопският митрополит Серафим, председателите на общинските съвети на трите общини, общински съветници, ръководителите на фирмата изпълнител – ДЗЗД „За по-чист Пирин 2018-2020” Любомир Галчев и Стоян Кисьов, представител на строителния надзор, представители на медиите, граждани.

„Доброто е това, че успяхме да се преборим този проект да стартира при нас, тъй като той е от изключително голяма важност за екологията на целия район. Виждате и голямата му стойност, което означава, че всичко трябва да се изпълни прецизно, за да бъде ефектът такъв, какъвто си поставя като цел проектът”, каза в приветствието си кметът на Гоце Делчев. Владимир Москов поздрави специалистите, съдействали за защитата на проектното предложение, и подчерта, че не всички общини в България са успели да спечелят такъв проект. Освен това посочи, че за постигане на главната цел – намаляване на боклука, депониран на територията на депото на Гоце Делчев, разделно събиране и преработване на целия отпадък, за който е възможно това, са необходими усилията на цялото население.

„В момента плащаме една много сериозна такса в Районната инспекция по околна среда и водите. При условие, че спазваме всички правила по разделното събиране, с реализацията на проекта тази такса ще падне. Това означава, че ние можем да стимулираме хората за разделното събиране”, допълни Москов.

„Радвам се, че г-н Москов и неговият екип успяха да доведат до нещо реално този идеен проект. Вярвам, че след година-година и половина на територията на община Гоце Делчев ще има едно съвременно европейско предприятие за преработка на отпадъците. Вярваме, че с реализирането на това предприятие и с неговата идея ще имаме възможност да изпълним националната програма за опазването на околната среда. И нещо много важно – че ще можем да намалим данъчната тежест, която в момента плащат нашите жители”, каза Феим Иса. Реализацията на проекта е с начало 18.12.2017 г. и трябва да приключи до 18.11.2020 г.