България предпоследна по иновативни постижения в Евросъюза

 

  • Швеция остава лидер в ЕС, но Европа е изпреварена от Австралия, Канада, САЩ, Южна Корея и Япония

България е на предпоследно място в Европейския съюз по иновативни постижения, след страната ни е само Румъния, сочи европейският сравнителен анализ на иновациите за 2017 г., който бе публикуван във вторник от Еврокомисията.

Така България и Румъния са поставени в категорията “скромни новатори” с резултати доста под средните за ЕС. Лидер в ЕС по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Холандия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област.

В световен мащаб Евросъюзът е с по-малко новаторски постижения, отколкото Австралия, Канада, Съединените щати, Южна Корея и Япония, сочи още анализът.

С общ резултат от 47.5 през 2016 г. страната ни е напреднала минимално в сравнение с 2010 г., когато постижението й е било 47.4. Любопитна подробност е, че през 2011 г. България е имала съществен ръст до 50 точки, от който обаче се е сринала година по-късно до 40. Най-съществен е напредъкът на иновационните системи у нас при човешките ресурси и дипломиралите се висшисти и докторанти, най-голямо е отстъплението при финансите и изследователско-развойната дейност.