Д-р Румен Цацов е новият шеф на отделението по гастроентерология в МБАЛ – Благоевград

 

 

Д-р Румен Цацов спечели конкурса за началник отделението по гастроентерология в МБАЛ – Благоевград. В петък той се яви пред 5-членна изпитна комисия заедно с д-р Петър Чаракчиев. Конкурсът бе проведен на два етапа – оценка на писмена разработка на план за работа и развитието на отделението за 3 години и устно събеседване с кандидатите. Д-р Цацов и д-р Чаракчиев получиха оценка от 4,50. И двамата кандидати имат утвърден професионален опит. Д-р П. Чаракчиев е работил през цялата си практика в Благоевград, а д-р Румен Цацов, който също е с корени от Благоевград, пристигна през февруари от Разград, работил е и в Русе. Срокът на управление е 3 години.