Кметът Церовска: 38 162 209 лв. приходи постъпиха в община Перник; Общинските съветници приеха бюджета

 

Заседание на пернишкия ОбС

В бюджета на община Перник са постъпили 38 162 209 лв. приходи през миналата година, от които 19 505 501 лв. – държавни и l8 656 708 лв. – общински, посочи кметът Вяра Церовска на сесия на ОбС Перник.  Разходите по бюджета за четвърто тримесечие на миналата година са в рзамер на 53 190 272 лв., при план 58 336 383 лв., или изпълнението е 91,18 процента.

Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите – 19 147 757 лв., или 32.82 на сто от общо планираните разходи. Общият размер на капиталовите разходи за четвърто тримесечие е 4 460 034 лв. За цялата 2016г. капиталовите разходи съставляват 8.38 процента от общите разходи на общината.

През четвъртото тримесечие на миналата година от общинския бюджет са дофинансирани държавни дейности на обща стойност 1 215 833 лв., от тях във функция “Общи държавни служби” – 965 118 лв., в образование – 227 985 лв., в дейности по почивното, културно и религиозно дело – 20 730 лв. и в социално осигуряване и грижи – 2 000лв.

Общинските съветници приеха отчета без забележки.

Приет бе и отчетът за изпълнението на оздравителния план на Община Перник за първото тримесечие на 2017 година. Кметът Вяра Церовска поясни, че събираемостта на данъците през въпросния период е значително по-висока в сравнение със същото тримесечие на 2016-та година. Тя подчерта, че от първи януари няма увеличение на данъците, а сумата от недобори намалява от 13 на 10 млн. лева.

Любомира ПЕЛОВА