Една пета от разходите на българите отиват за жилището

 Средно около 2000 лв. е струвала поддръжката на дома през 2016 г.

 

Една пета от разходите на българските домакинства отиват за различни нужди при поддръжката на жилището – вода, ток, отопление, горива, ремонти и други. Това показва анализ на Евростат за тенденциите в поддръжката на жилищата в страните на ЕС през 2016 г. Средният показател за поддръжка на жилищните нужди в ЕС-28 е бил 24.5%, отчита анализът.

По данни на НСИ средният разход на българското домакинство за миналата година за поддържане на различни жилищни нужди е бил около 2000 лева. При наличието на около 3 млн. домакинства у нас за поддръжката и задоволяването на различни жилищни нужди българите са похарчили близо 6 млрд. лева през 2016 г.

Анализът припомня, че около 85% от българите обитават свое собствено жилище при среден показател за ЕС – 70%. Жилищата у нас са около 3.9 млн., като 2.6 млн. са в градовете и около 1.3 млн. – в селата.

Почти всички жилища в градовете са имали вода, електричество, тоалетна и баня, но само около 25% са били с централно парно отопление. При жилищата в селата – почти 100% са имали вода и електричество, около 66% – тоалетна и 82% – баня. В селските жилища процентът на отопление с централно парно е нулев, което пренасочва разходите за отопление към други горива.

Разходите за жилищни нужди у нас са втори по размер след хранителните разходи – около 31% от българите отделят финансите си предимно за храна и хранителни продукти. Като цяло общата сума на страните – членки на ЕС, похарчена за жилищни нужди през миналата година, е приблизително около 2 400 млрд. евро, равняваща се на 16.4% от БВП на Евросъюза, отчита още Евростат.

В по-голямата част от държавите – членки на ЕС, жилищните разходи представляват най-съществената част от разходите на домакинствата, като през 2016 г. най-голям е бил делът на домакинствата със значителни жилищни разходи в Дания – 30%, Финландия – 28% и Великобритания – 27%, следвани от Франция, Швеция и Чехия с по 26%. На обратния полюс са Малта – 10%, Литва – 15%, Кипър – 16% и Естония – 17%.

Според европейската статистика около 11% от населението на ЕС-28 e живеело през миналата година в домакинства, които са изразходвали 40% или повече от своя разполагаем доход за жилища. Най-високи са били жилищните разходи при наемателите с наеми по пазарни цени – 27%, а най-ниски – при лицата, живеещи в собствени жилища без заем или ипотека – около 7%, отчита Евростат. През 2016 г. повече от половината от населението във всяка от държавите – членки на ЕС, е живеело в собствени жилища, като делът варира от 52% в Германия до 96% в Румъния.