Мобилна станция на РИОСВ измерва качеството на атмосферния въздух край сметището в Ихтиман

 

 

Експерти от РИОСВ – София провериха на място ситуацията във връзка с дима от горящото депо за битови отпадъци край Ихтиман. Става въпрос за закритото сметище на общината, което не функционира от октомври 2016 г. Предписан е непрекъснат контрол до пълното потушаване и преустановяване на дименето. На мястото е позиционирана е мобилна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух. В района експерти от Изпълнителната агенция по околна среда ще извършат замерване с преносими апарати за аварийни ситуации. На 28 юни от РИОСВ – София е извършена проверка, а кметът на Ихтиман е получил предписание общината да предприеме действия за превантивен контрол с цел недопускане на запалвания през летния сезон. Ден по-късно от общината са алармирали екоинспекцията за възникнал пожар, следствие от самозапалване поради високите температури. Незабавно са били предприети действия за потушаване на пожара, който поради характера на терена няколкократно е възниквал наново. Междувременно огънят навлиза в дълбочина въпреки непрекъснатото запръстяване. Към 18 ч. на 4 юли кметът е информирал РИОСВ – София, че пожарът е потушен, но има леко остатъчно димене.