Кметът Георгиев отново търси стопанин на общинския хотел в Боровец, иска му 150 000 лв. годишен наем, има и вариант за 12 500 на месец

 

Общинският хотел в Боровец отново ще бъде сложен на тезгяха в опит да се намери нов наемател.

Владимир Георгиев

Докладната е на кмета Владимир Георгиев и ще се разисква на сесията на ОбС. На основание докладната на градоначалника Постоянната комисия по законност и обществен ред предлага да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на апартаментен комплекс „Боровец гардънънс» при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв. без ДДС, или 12 500 лв. на месец без ДДС, за срок на договора – 3 години. Наемателят трябва със собствени средства да си осигури необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение.

Сред общинските съветници се коментира, че кметът Владимир Георгиев няма да присъства на заседанието и сигурно поради теза и причина дневният му ред е доста постничък. „Всички решения са ни по докладни на кмета. БСП и „Евророма” гласуват заедно, а ГЕРБ се присъедиява към тях. Така е от години. Само Валентин Милушев от ГЕРБ правеше изключение, но той вече е депутат“ – коментираха за в. “Вяра“ съветници от Самоков.