Monday, July 22, 2024
HomeБизнесНад 150 работници и 120 машини на „Агромах” строят ударно Лот 3.1...

Над 150 работници и 120 машини на „Агромах” строят ударно Лот 3.1 между Благоевград и Крупник, изграждат 2 пътни възела и 20 моста, подлези и надлези

 

Над 150 човека и близо 120 машини – багери, булдозери, валяци, грейдери и друга техника, работят по трасето на автомагистрала „Струма“ в участъка между Благоевград и Крупник. Строителството на Лот 3.1 стартира преди два месеца и на обекта се работи изключително интензивно. В началото на обекта – до Благоевград, е извършено разчистване на площадката, изпълняват се изкопни и насипни дейности, изграждат се водостоци, селскостопански пътища и се извършват други дейности.

Над 500 000 квадратни метра е обемът на разчистените площи в сервитута на пътя, а над 95 000 кубика е количеството на вече изкопания хумус по трасето. Изкопите на земни и скални почви са над 150 000 кубика. Изграден е и насип от основата на трасето в обем от 65 000 кубика. В момента се работи и по прокарването на над 9 км временни пътища за достъп до обекта, обходни маршрути, пътища за доставка на основни строителни материали. Подготвят се и площадките за големите съоръжения по дължината на трасето в първия участък. Общата дължина на лот 3.1 от АМ „Струма“ е 12,6 км. Изпълнител е ДЗЗД “АМ СТРУМА 3.1” с водещ съдружник в дружеството “Агромах” ЕООД и партньори: “Пътища Пловдив” АД, “Хидрострой” АД, “Пътища Пловдив Груп” ЕООД, “АБ” АД и “Алве Консулт” ЕООД.
Стойността на строителния договор е 139 021 499.92 лв. без ДДС.
Строителния надзор ще осъществява ДЗЗД “СН АМ Струма Лот 3.1”, в което участват: МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД, Великобритания; “Трансконсулт-БГ” ООД и “Тест Консултинг” ООД. Стойността на договора за надзор е 1 695 249.00 лв. без ДДС.

В участъка между Благоевград и Крупник ще бъдат изградени 2 пътни възела и 20 големи съоръжения – мостове над реки, подлези и надлези. Очаква се обектът да е завършен през есента на 2019 г.
Участъкът между Благоевград и Крупник от АМ „Струма“ се изгражда със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.
Тази седмица Европейската комисия одобри проекта за изграждане на 40 км от АМ „Струма“ в участъците Благоевград – Крупник, Кресна – Сандански и тунел „Железница“. Общата стойност на отпуснатите средства от Кохезионния фонд на ЕС е 628 млн. лв. Националното съфинансиране е 111 млн. лв.

Строителството на Лот 3.1 Благоевград – Крупник стартира на 31 август 2017 г. През септември миналата година започна изграждането на Лот 3.3 Кресна – Сандански и физическият напредък на обекта е около 50%. В момента се провеждат обществените поръчки за изграждането на тунел „Железница“, с прогнозна стойност 250 млн. лв. Срокът за подаване на офертите е до 17,30 ч. на 27 ноември т.г. Те ще бъдат отворени в 14 ч. на 28 ноември. Участъкът е разделен на три лота, а срокът за изпълнението им е 3 години.

RELATED ARTICLES

Most Popular