Sunday, July 14, 2024
HomeРегионСамоковОбС утвърди бюджета за 2016 г. с приход 34 892 295 лв. в...

ОбС утвърди бюджета за 2016 г. с приход 34 892 295 лв. в Самоков, съветници искат данни за строителство и ремонти

Съветниците в Самоков утвърдиха окончателен годишен план на бюджета за 2016 г. с приход 34 892 295 лв., както и сумата за новите задължения за разходи по бюджета на общината за 2016 г. – 16 390 208 лв., плюс още разходи в размер на 10 766 641 лв.

Приет бе отчетът за изпълнение на бюджета на община Самоков за 2016 г. с приходи и разходи 29 454 254 лв.

След изчитане на докладната съветници от ГЕРБ настояха за следващата сесия общинска администрация да представи пълни данни за разходите за обектите на общинско строителство. Към кмета с апела се обърна Венета Галева, общински съветник от ГЕРБ – Самоков и шеф на Дирекция „Бюро по труда“.

RELATED ARTICLES

Most Popular