Община Дупница възлага третирането на боклука на частна фирма за 2 г. за 4,2 млн. лв., включва Сапарева баня и Бобов дол

 

Обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци на стойност 4 200 000 лв. обябява община Дупница. Тя ще бъде за 24 месеца, но с условието за прекратяване при изграждането на Регионалния център. Това трябва да се случи до юни 2019 година, съобщи зам.-кметът Красимир Георгиев. Това е част от решението трите общини Дупница, Сапарева баня и Бобов дол да се спавят с проблема със закриването на сметищата след 1 януари. Останалите две общини плащат толкова, колкото отпадък произведат. Зам.-кметът Георгиев допълни, че ще се направи опит да се увеличи процентът на разделно събраните отпадъци след 1 януари. Общинските съвети в трите града ще проведат извънредни заседания, на които трябва да бъдат взети решения, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците.

„Това е единственият работещ сценарий – ще бъде обявена обществена поръчка, към която ще бъдат присъединени общините Сапарева баня и Бобов дол за предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на генерираните в трите общини отпадъци“, коментира зам.-кметът на община Дупница Красимир Георгиев. Той допълни, че има оскъпяване, но не в такава степен, каквито са били предварителните разчети, и няма да се наложи и увеличаване на такса смет.