Община Сандански модернизира Земеделската гимназия с 1 412 000 лв., направиха символична „първа копка“

 

С начална пресконференция и символична „първа копка“ община Сандански представи проект „Реконструкция и модернизация на ЗПГ „Климент Тимирязев“. Проектът е 1 412 000 лв. В конферентната зала на училището, в присъствието на част от ръководството на община Сандански, екипа по проекта, директора на ЗПГ – Емил Терзийски, ученици и преподаватели, бяха презентирани и очакваните резултати от реализацията на проекта. Подобряване качеството на образователната среда чрез обновяване на материалната база е сред главните цели при реализацията на проекта. Предвижда се реконструкция и модернизация на сградата чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност – които са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност  – полагане на топлоизолация по фасади, тавани и подове, подмяна на дограми. Ще бъде изградена и нова спортна инфраструктура – спортна площадка. Вече тече цялостна реконструкция на физкултурния салон и прилежащи към него помещения. Ще бъдат реконструирани и санитарните помещения. Спазен бе ритуалът за здраве и успешно приключване на проекта – менче с вода и сладка пита с мед.