Обявиха ресторант „Секвоя” в Перник на втора публична продажба, наддаването започва от 456 531.60 лв.

 

Частен съдебен изпълнител обяви на втора публична продажба хитовото заведение, което се намира в центъра на Перник – ресторант „Секвоя”. Тя ще стартира от 28.08.2017 г. и ще приключи на 28.09.2017 г. Урегулираният поземлен имот се намира в Централната градска част на Перник, на ул. „Брегалница” №13. Той представлява дворно място на площ от 525 кв.м, заедно с построена в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 110 кв.м, преустроена в търговски обект – ресторант „Секвоя”, чиято застроена площ е 230.94 кв.м и РЗП 288.95 кв.м.

Пазарната стойност на имота бе 760 886 лв. сега, при първа поред публична продажба. Началната цена, от която ще започне проданта, е 75% от оценката, или 570 664.50 лв. сега, е 80% от сумата 570 664.50 лв. или сумата, от която ще започне продажбата, е 456 531.60 лв.

На 29.09.2017 г в 9,00ч в Районен съд-Перник, зала №8, в присъствието на явилите се купувачи, частният съдебен изпълнител Елена Добренова ще състави протокол и обяви купувача, ако има такъв.