След среща с губернатора на Перник Ирена Соколова: Изграждат  железопътна линия София – Македонска граница с 1.9 млрд. евро

 

Срещата на областния управител Ирена Соколова и генералния директор „Железопътна структура”

Предстоящи железопътни проекти на територията на област Перник обсъдиха на среща областният управител Ирена Соколова и генералният директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”  инж. Красимир Папукчийски. Това стана на работна среща, на която бе коментирано сътрудничеството на двете институции за подобряването на услугата железопътен транспорт.

В Областна администрация Перник са депозирани заявления от ДП НКЖИ за издаване на актове за публично –държавна собственост. Те са необходими във връзка с изграждането на железопътна линия София – Македонска граница.

Ирена Соколова заяви, че преписките са разгледани от експерти и след проверката на документите, администрацията е издала няколко акта за публично-държавна собственост на терени, намиращи се на територията на общините Перник и Радомир.

Към момента са покрити всички необходими изисквания и е сключен договор за проектиране.

Идейният проект ще бъде финансиран с европейски средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Общият бюджет на програмата възлиза на 1.9 млрд. евро. Очакваната сума за проектирането на мащабното съоръжение е 13 млн. лв.  По дължината на трасето, в районите на населените места ще бъдат изградени шумозаглушителни огради, а извън населените места предпазни мрежи. С цел по-голяма защита и сигурност ще бъде ограничен свободният достъп до гарите.

Любомира Пелова