Поканиха проф. Георги Апостолов от ЮЗУ „Неофит Рилски“ за рецензент в международно научно списание

 

Проф. д-р Георги Апостолов е поканен за рецензент в едно от най-престижните международни научни списания – „Изследване в областта на висшето образование“ (Studies in Higher Education), което се публикува от световноизвестното издателство Routledge на Taylor & Francis Group.

Проф. Апостолов вече е направил първа рецензия на статия на автор от Великобритания, която получи висока оценка от главния редактор проф. Винсънт Мийк.