Съдия Алексиева от Дупница осъди 5-има по дело за отвличане, плащат на потърпевшия по 2000 лв. обезщетение

Маргарита Алексиева

 

Петима души са осъдени по дело с предмет „Квалифицирани състави на отвличане”, съобщават от Районния съд в Дупница. Подсъдимите Й.Т.В., А.Й.В., С.К.В., С.А.Ц. и А.Й.Ч. ще трябва да заплатят на Г.М.П. по 2000 лв. обезщетение за неимуществените вреди, причинени му вследствие на деянието, както и законната лихва, считано от 21.11.2000г. до окончателното изплащане на сумите, гласи решението на съдия Маргарита Алексиева. Изправените на подсъдимата скамейка Й.Т.В., С.А.Ц. и А.Й.Ч. са осъдени още да заплатят солидарно на Г.М.П. сумата от 1000лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, като равностойност на 1000 германски марки, също с лихва. Подсъдимият Й.Т.В. ще трябва да заплати на потърпевшия 328 лв. обезщетение за причинените му имуществени вреди, представляващи равностойността на 14-каратов златен пръстен с черен камък с тегло 12 грама, отново с лихва, както и 186.12 лв. по сметка на ДнРС държавна такса върху уважените размери на гражданските искове. А.Й.В. и С.К.В. ще трябва да платят по 80 лв. държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, а С.А.Ц. и А.Й.Ч. – по 130 лв. държавна такса. Петимата солидарно ще трябва да броят на ищеца 200 лв. разноски за адвокат, както и 74.59 лв. разноски за явяване на вещи лица. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Кюстендилския окръжен съд.