Съдят адв. Пламен Щерянов, измъкнал с измама 15 852 лв. от потърпевш за имот в Якоруда

 

Районна прокуратура – Благоевград внася за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Пламен Щерянов, съобщиха от прокуратурата Обвиняемият упражнявал професията на адвокат, като в тази връзка ползвал кантора в Разлог. През 2010 г. по препоръка на познат към него се обърнал С.Ю. с молба за извършване на юридически услуги за придобиване на собственост върху имот в местността Джебре, землището на гр. Якоруда. След проведени разговори и предоставена консултация адвокатът се ангажирал с казуса и заявил на Ю., че ще поеме случая, ще извади документи и ще заведе дело за придобиване собствеността върху имота по давност. Първата поискана сума в размер 450 лв. била заплатена от С.Ю., без да бъде оформен документ или пълномощно. След тази среща обвиняемият три пъти ходил в гр. Якоруда, за да види имота, като въвеждал Ю. в заблуждение, че има правомощия на съдия-изпълнител. За тези „огледи“ той взел от пострадалия 2 000 лв., които били платени на ръка, отново без да бъдат оформени документи.

В действителност обаче обвиняемият само имитирал извършването на услуги и искал различни суми за адвокатски хонорари, нотариални такси, данъчна оценка, заверка на скиците на имота и др.

Предстои съдът да насрочи съдебно заседание по делото за измама, в резултат на която на пострадалия Ю.С. била причинена вреда в размер на 15 852 лв.