Sunday, July 14, 2024
HomeРегионБлагоевградСъветниците в Благоевград бистрят проблема със закриването на депото на извънредна сесия

Съветниците в Благоевград бистрят проблема със закриването на депото на извънредна сесия

 

Общинският съвет в Благоевград се събира на извънредна сесия на 20 ноември заради затварянето на старото депо в Бучино, което трябва да стане до края на годината. Съветници ще разгледат и предложение относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година”. Във връзка с това ще бъде гласувана актуализация за 2017 година на Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2015-2020 година. В дневния ред е включена и точка за обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветник от ПП „Партия на зелените“ и полагане на клетва. Извънредната сесия ще се състои на 20 ноември от 09.30 часа в зала „22 септември”.

RELATED ARTICLES

Most Popular