Средната заплата в частните фирми се увеличила с 88% за осем години

 

Според БСК възнагражденията растат достатъчно въпреки недоволството на синдикатите

Средната заплата в частния сектор е нараснала с над 88% за времето от 2008 г. до 2016 г., показва статистически анализ, направен от Българската стопанска камара. Ръстът се потвърждава и от данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода от края на 2008 г. до края на 2016 г. През последното тримесечие на 2008 г. средната заплата в частния сектор в страната е била 527 лв., а в края на 2016 г. – 994 лв., показват данните на НСИ.

Според БСК ръстът при заплатите в държавния сектор е доста по-скромен – 32.4%, но не се посочва какви са били сумите в началото и в края на периода. Според данните на НСИ през последното тримесечие на 2008 г. заплащането в обществения сектор е било средно 654 лв., а в края на 2016 г. – 1070 лв. Това е ръст от близо 63 на сто. Общо за страната според БСК заплатите за периода са се увеличили със средно 70.3%. Според данните на НСИ ръстът е близо 85 на сто – от 548 лв. на 1012 лв.

Минималната заплата, която се определя административно, е нараснала през същия период със 131.8% – от 220 лв. на 510 лв.

Данъчно задължени в страната са 318 903 предприятия (към 2015 г. ), с 22% повече от 2008 г. От тях на на счетоводна печалба са 223 619 (71.3%), а на счетоводна загуба – 91 526 (28.7%). С най-голям дял (13.74%) в общата счетоводна печалба са финансовите и застрахователните предприятия, преработващата промишленост (20.08%) и търговията (20.01%) – сектори на икономиката със средна заплата над 1300 лв. Счетоводната печалба на предприятията от 2012 г. до 2016 г. е нараснала с близо 36%.

 

Критики от работодателите

 

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев използва данните от анализа на организацията, за да критикува исканията на КНСБ фирмите да отделят по 10% от печалбата си за увеличаване на заплатите на служителите и всеки работник да получи по 100 лв. по-високо заплащане. Според Данев и без “изземване и преразпределение” през последните години средното заплащане във фирмите се увеличава с по около 10 на сто на година.

“Може би замисълът на синдикатите е това увеличение да бъде насочено основно към тяхната преобладаваща членска маса в губещите предприятия и обществения сектор”, коментира Данев. Той добави, че “в момента неграмотни, полуграмотни или хора с начално образование по административно разпореждане получават заплащане, равно на това на хора с висше и средно-специално образование – млади научни работници, млади лекари, библиотечни служители, социални работници”.

Изпълнителният председател на БСК има предвид, че заплатите на хората с ниска или без квалификация растат със сериозен процент заради административното увеличение на минималната заплата. В същото време той напомня, че бюджетно финансираните системи – от болници, БАН, Селскостопанската академия до ж.п. инфраструктура – изпадат в сериозни дефицити.

Административните решения за промяна на минималната работна заплата, минималния осигурителен доход и т.н. не са довели до съответните промени в бюджетите на бюджетно финансираните институции и организации, коментира Данев по повод записаното в проектобюджета за 2018 г. увеличение на най-ниското възнаграждение на 510 лв.

Той определя исканията на синдикатите като “сталинистки” и заслужаващи Антинобелова награда за икономика.

 

Хвалби от синдикатите

 

В същото време от КНСБ се похвалиха, че синдикалната организация в държавното дружество “Мини Марица Изток” ЕАД е договорила увеличение на фонд “Работна заплата” с 10 на сто.

“Скокът ще бъде разделен на две – 5 на сто от четвъртото тримесечие на 2017 г. и още 5 на сто от началото на 2018 година. На практика това представлява ръст от поне 100 лв. за ниските заплати, но за някои длъжности достига и надминава 200 лв.”, уточняват от профсъюза.

От КНСБ допълват, че увеличение на заплатите има и в частното дружество “Каолин” – с 10 – 16 на сто. Увеличение от 5% или поне 100 лв. на човек е договорено и в “Асарел Медет”.

От КНСБ допълват, че през миналата година средната заплата на работещите в минно-добивната промишленост е нараснала с 2 на сто, достигайки 16 527 лв. годишно. Това е с близо 5000 лв. над средното за страната, което е 11 534 лв.

В минно-добивната промишленост работят 22 342 души.