Шефът на ЮЗДП инж. Дамянов на среща с областните управители на Кюстендил и на Перник – И. Соколова: Соствениците на частни гори да вземат мерки за съхранението им, готови сме да поемаме разходи

Снимка: Архив

Югозападното държавно предприятие очаква собствениците на частни гори да проявят активност и предприемат спешни мерки за усвояване на съхнещите иглолистни култури. При заявен интерес от тяхна страна имаме готовност да съдействаме за бързо усвояване на повредената дървесина, като поемем разходите за изготвяне на необходимите документи. Това каза директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов на работна среща с областните управители на Кюстендил – Виктор Янев и Перник – Ирена Соколова и представители на Областните дирекции „Земеделие”. В нея участваха също директорите на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров и на държавните горски и ловни стопанства от двете области. Сечта и реализацията на дървесината също може да бъде организирана от териториалните поделения на ЮЗДП, след сключване на договори с частните собственици, уточни инж. Дамянов. На срещата беше представена актуална информация и експертен анализ за здравословното състояние на горите в Пернишка и Кюстендилска области, които са най-засегнати от върховия корояд. В държавните горски територии усвояването на повредената дървесина е в рамките на 70% с разчет до края на годината да достигне до 90%. Сериозно изоставане има в частните гори, където сечта следва да се извърши от техните собственици.

За ускоряване на процеса и предприемане на неотложни мерки беше решено в срок до 7 юли териториалните поделения на ЮЗДП да представят информация за съхнещите гори по землища. Съвместно с Областните дирекции „Земеделие” и РДГ Кюстендил ще бъдат идентифицирани частните горски имоти и уведомени собствениците. Информацията ще бъде публикувана на интернет страниците на ЮЗДП и областните управи в Кюстендил и Перник.