Зам.-шефът на ЮЗДП инж. Димитър Димитров: Самоков е един от рисковите райони по опазване на гората, териториите, поразени от корояд, се увеличават – дори не можем да усвоим дървесината

 

Площите, засегнати и унищожени от корояда, се увеличават, заяви инж. Димитър Димитров – зам.-директор на ЮЗДП-Благоевград. „Не можем даже да смогнем да усвоим  дървесината. Тя се използва, след като бъде технологично преработена, както и за производство на пелети. Основното задължение на всяко горско стопанство е да опазва, поддържа, възобновява, да залесява горския фонд, който му е предоставен за стопанисване“, сподели пред в. „Вяра“ инж. Димитър Димитров. Той не скри, че има няколко рискови района в Югозападно държавно предприятие. „Има няколко горски стопанства, в които проблемите по опазването на държавните горски територии са най-големи. Един от тях е Самоков. Знаете, че преди години в Самоков имаше и жандармерия. Тежки райони с набези на бракониери в гората са и Разлог, както и районът на Дупница. „Там има проблеми с бракониери от ромската махала“, коментират горските.

„Фирмите за дърводобив влизат в гората след процедури, които провеждаме. За проблемите в конкретните райони може да питате директорите на горските стопанства. Както знаете, дърводобивни фирми работят и в общинските гори. Основно в Самоков проблемите се създават от ромите. Това, че виждате големи камиони с дърва по пътищата, не означава, че са незаконни“, коментира още заместник-директорът на ЮЗДП-Благоевград. Инж. Димитър Димитров допълни още, че Държавно горско стопанство-Самоков е едно от водещите по отношение реализацията на дървесина. Той сподели още, че големите проблеми в горите възникват през есента, когато започва снабдяването на населението с дърва за огрев.

„Би трябвало най-вече общинските горски стопанства да осигуряват дърва за местното население и ако те не могат, да се даде възможност това количество да се предоставя от държавните горски стопанства“, коментира пред в. „Вяра“ инж. Димитров.

По негови думи ДГС-Самоков за миналата година е имало една от най-големите реализирани печалби.