Трябват още 8000 лв. към планираните 40 000 лв. за водопровода в Боровец, музеят в Самоков се обзавежда с LED дисплей

Владимир Георгиев

 

Общинският съвет в Самоков гласува докладна на кмета Владимир Георгиев за утвърждаване на промени и допълване списъка за капиталовите разходи за 2017 г. Предвижда се увеличаване на плана за доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в Боровец с 8000 лева. „В капиталовите разходи на общината за 2017 г. за водопровода са предвидени 40 000 лв. След проведена поръчка за авторски надзор и сключен анекс за упражняване на строителен надзор на обекта разходите възлизат на 48 000 лв.”, поясняват от общинска администрация.

Както е известно, строителните дейности започнаха на втори май в изпълнение на проект за доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на Боровец. Проектът беше одобрен за финансиране от ПУДООС и бе подписано Споразумение за финансиране на 14.12.2016 г.

Стойността на проекта е 2 793 755 лв. Изпълнител е консорциум „Екип Боровец“. Срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обекта е август 2017 г.

Съветниците разрешиха с гласуване в бюджета да се добави още една нова позиция за закупуване на LED дисплей за Историческия музей. Стойността на новата придобивка е 889 лв.