„Бекастрой” асфалтира улици в Боровец за над 100 хил. лв., продължават велоалеята от БЧК посока „Яйцето“

На обекта работят едни от най-добрите професионалисти на БКС, сред които са Иван Пейчинов, Огнян Гърков и др.  

  

Фирма „Бекастрой” АД спечели обявения от Община Самоков конкурс за асфалтиране на улици в Боровец, селата Гуцал, Марица и пътя Самоков – Радуил. Текущите ремонти в селата приключиха. След седмици ще е готова е рехабилитацията на пътя към Пречиствателна станция „Яйцето“. „Изграждат се тротоари, велоалея и асфалт по договор за асфалтиране от 2016г. Стойността на дейностите в Боровец е 140 000лв., дължината на отсечката е 380 метра“ – споделиха за читателите на в.“Вяра“ от фирма БКС.

Прави се един пласт по 8-10 см., бордюрите са бетонови 500-250-150. Стойността включва изкопни работи, монтиране на подземни кабели, извозване на материалите, повдигане на шахти, насипване на трошена баластра и асфалтиране.

През вчерашния ден дейностите бяха много активни, за да се спазят сроковете за строителство. На обекта работят едни от най-добрите професионалисти на БКС, сред които са Иван Пейчинов, Огнян Гърков и други.

Марияна Вучова