Община Благоевград започна кампания по облагородяване на дървесни видове в града. Залесяването ще подмени изсъхнали дървета, които са болни, с нови такива. Наети са машини, с които ще се премахне кореновата система на дърветата, за да може веднага на тяхно място да бъдат поставени новите видове. Те са осигурени компенсаторно от строителни фирми в Благоевград.  25 красиви нови дръвчета ще бъдат засадени на няколко места. Отрязването и премахването на дърветата ще се извърши от правоспособни специалисти при спазване на необходимата техника за безопасност.