Директорът на ДГС-Петрич Д. Комитов: Роми добиват дърва за огрев над село Ръждак, контролирано от ТП ДГС – Петрич

 

Роми минават с натоварени с дърва за огрев каруци през село Ръждак от близо 2 седмици, сигнализираха петричани. Дървата са от Беласица. Каруците вървят и през почивните дни според тях. Потърсен е директорът на Държавно горско стопанство-Петрич Димитър Комитов, за да отговори на следните въпроси, които задават хората, свидетели на преминаващите през Ръждак и входа на Петрич каруци: „Имат ли тези роми разрешение за добив на дървата и от кого? За какви количества са разрешенията, ако те са налице? Имат ли превозни билети? Има ли списък с имената на тези, които имат разрешение за добив? Фигурират ли в този списък (ако има такъв) хора, които са кандидатствали и получили помощ за отопление? Дървата се превозват с каруци или микробуси без GPS. Това разрешено ли е? Колко струва разрешителното за кубик за ромите в случая? Кой и как контролира дали впоследствие част от тези дърва не се продават на други лица?“, пише „24 струма”. Ето отговора на директора Димитър Комитов: „На Ваше запитване относно добив на дърва от роми с каруци Ви уведомявам следното: Добивът на дърва се извършва контролирано от ТП ДГС –  Петрич, съгласувано с кмета на ромите по отношение на броя каруци и хората поименно, които си добиват дървата. Предварително представени и утвърдени списъци няма. От горско Петрич контролът се осъществява от трима служители ежедневно, както и в почивните и празнични дни. Издават се редовно документи, като стойността е според натовареното количество по цени на стопанството за местно население. В превозните билети се посочва адресът на получателя по местоживеене и с тези дърва не се търгува. Финансовите взаимоотношения, що се отнася до добива и превоза на дървесината до адресите, се уреждат между тях, т.е. стойността на услугата. Имаме уверението на кмета на ромите, че дървата отиват на адресите, вписани в превозните билети“.