Горските направиха 323 проверки на територията на ЮЗДП, в “ДГС Петрич” пипнаха 2 джипа с 2 куб. метра немаркиран кестен

20 акта за нарушения и 229 констативни протокола съставиха през изминалата седмица мобилните звена и служителите от териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Извършени са общо 323 проверки в държавните горски територии в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска, Ловеч и Пазарджик.

Инспектирани са 64 дърводобивни обекта и 74 автомобила, превозващи дървесина. Задържани са 16,12 кубически метра дървесина и 3 превозни средства – два джипа и една каруца.

Обект на постоянен засилен контрол са районите с най-висока концентрация на посегателства в горите. В “ДГС Петрич” при проверка  на 2 джипа се констатира, че същите транспортират 2 куб. метра дървесина от кестен без писмено позволително и немаркирана. На лицата, извършили нарушението, са съставени 4 акта, а превозните средства и дървесината са задържани.

5 акта за транспортиране и разтоварване на незаконно добита дървесина са съставени в “ДГС Разлог”. Задържани са 8 куб. метра букови дърва за огрев и 5,14 куб. метра дървесина ОЗМ от бял бор. В “ДГС Самоков” са съставени 5 акта за сеч на немаркирана дървесина и без писмено позволително.