Губернаторът Михайлов спря продажбата на училището в Дрангово, решението на ОбС-Петрич взето в разрез със закона

Димитър Бръчков

Кметът Бръчков нямал обосновен мотив защо се налага продажбата

 

Областният управител Бисер Михайлов спря продажбата на сградата на училището в петричкото село Дрангово, срещу която преди няколко месеца подписка депозираха 287 жители на селото. Общинският съвет вкара предложението на кмета Димитър Бръчков на две поредни сесии и на 19 октомври съветниците приеха с 18 гласа „за“, 6 „против“ и 2 „въздържал се“ Решение №705 за продажба на школото чрез публичен търг с явно наддаване.

Бисер Михайлов

Представената оценка на двуетажната сграда със застроена площ от 237,35 кв.м и терена под нея от 1120 кв.м бе 20 950 лв. без ДДС, но общинарите закръглиха първоначалната тръжна цена на 22 000 лв. без ДДС.
Правният отдел на областната администрация обаче установи, че решението е взето в пълно противоречие с няколко закона. В предложението на Бръчков липсва обосновка по какви причини се предлага бившето училище за продажба и как общината ще гарантира, че съгласно чл. 305 от ЗУПО бъдещият купувач ще ползва сградата за образователни, здравни, социални или хуманни дейности, констатирали са юристите.