ВКС осъди община Кюстендил да плати близо 500 000 лв. за дейности, които не е възлагала, кметът Паунов: Подали сме сигнал до Бойко Борисов, ние сме първите осъдени, че не са се подписали за обществена поръчка

Петър Паунов

 

С определение на ВКС община Кюстендил е осъдена да плати над 290 000 лв. заради неоснователно обогатяване плюс лихвите, които до момента са над 170 000 лева, и разноски по делото над 20 000 лева, информира кметът Петър Паунов.

„Парите са за извършване на непоискани дейности, за чиято необходимост не е била уведомена община Кюстендил. Налице е опасен правен прецедент, сериозна пробойна и заплаха за обществения интерес. За първи път орган на публична власт е осъден да заплаща суми за извършване на хипотетични дейности, без да е възлагал каквито и да е било дейности, без да е уведомяван за тях и без да е приемал тяхното извършване. Обикновено всички ги съдят за това, че са подписали някъде, ние сме първите за това, че не сме подписали”, коментира Паунов.
Става дума за наводнението преди 8 години, когато река Бистрица излезе от коритото си. Ищец по делото е фирма „Люко-К”. По това време бяха отпуснати 460 000 лв. от комисията по бедствия и аварии, а фирмата е предявила претенции за извършени от нея допълнителни дейности, които се изразяват в конкретен брой машиносмени и количества инертна маса на повече от 1000 м надморска височина. „Контролът е от тогавашния областен управител Любомир Анчев. Той е посочил изпълнители, сключени са договори с тях, а около половин година след извършване на дейностите са предявени претенции от тяхна страна за извършване на допълнителни дейности в района на село Сажденик. През 2012 г. е заведено дело пред Кюстендилския окръжен съд, което е приключило с влязло в сила решение, защото не е било допуснато касационно обжалване. Преди около 10 дни излиза определение на Върховния касационен съд, с което в актовете на съдебната инстанция е прието, че община Кюстендил не е възлагала дейности за изпълнение извън сключения договор, а в него присъства клауза, че надработеното е за сметка на изпълнителя. На основание на член 59 от Закона за задълженията и договорите според съдебната инстанция община Кюстендил е осъдена да заплати въпросната сума. Общината е осъдена само за това, че пътят е общински”, заяви още Петър Паунов. И допълни: ”Общината е поставила питания до касационната инстанция дали по този начин не се заобикаля Законът за обществените поръчки, както и редица други законодателни норми. В определението си Върховният касационен съд е счел тези въпроси като неотносими към спора, хипотетични. Дори е решил, че ние черпим права от собственото си бездействие, тоест, че сме били длъжни да възложим обществена поръчка. Възложителят е този, който преценява, а дори да сметнем, че е трябвало, то това е било за дейности, за които ние не сме били уведомявани”. Община Кюстендил е изпратила сигнал до министър-председателя Бойко Борисов, до Висшия съдебен съвет, до председателя на Върховния касационен съд, до главния прокурор, до министъра на правосъдието, до омбудсмана Мая Манолова и до областния управител на Кюстендил.