Кметът Владимир Москов разби шампанско за успешен ремонт на улиците в Гоце Делчев за 5 698 760 лева

Свещеници от Неврокопската епархия извършиха водосвет по време на първата копка

Кметът Владимир Москов направи първа копка на големия проект за рехабилитация на улици в Гоце Делчев. В копката участва и председателят на Общинския съвет Ангел Гераксиев.

«Проектът „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“ е първият, който стартира от одобрената Инвестиционна програма на община Гоце Делчев по Оперативна програма „Региони в растеж“, която е на обща стойност 19 070 867,83 лева», каза кметът Владимир Москов и обясни, че общинската администрация е готова да стартира и останалите проекти, които са включени в тази програма. По традиция кметът на Гоце Делчев счупи символично бутилка шампанско за успешното реализиране и приключване на проекта.

На официалното събитие присъстваха също заместник-кметът Валери Сарандев, общински съветници, представители на фирмите изпълнители, заинтересовани лица и граждани от квартала. Благословия за начинанието и неговия успешен край бе отправена от свещеници от Неврокопската епархия, които извършиха водосвет.

С направената първа копка на практика бе даден старт на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта.

Проектът включва цялостно обновяване на улиците „Иларион Макариополски“, „Христо Силянов“, „Полковник Дрангов“, „Пирин“, „Арда“, „Марица“, „Тунджа“, „Цариброд“, „Екзарх Йосиф“, „Враня“, „Пирот“, „Ниш“, „Кичево“, „Дебър“, „Прилеп“, „Атанас Свещаров“, „Кръстю Сарафов“, „Атанас Дуков“, „Стефан Захариев“, „Гьорче Петров“, „Преспа“ и „Вихрен“ в  гр. Гоце Делчев с обща дължина 6400 линейни метра.

На тези улици ще бъде направена нова тротоарна и асфалтова настилка, ще се монтират пътни знаци, ще се направи улична маркировка и „повдигнати“ пешеходни пътеки, а също така ще се монтират обезопасителни парапети пред входове на училища. Дейностите по проекта предвиждат още: подмяна на уличното осветление с енергоефективно; паркоустройство, озеленяване и облагородяване на прилежащите зелени площи; благоустрояване на подходите към жилищните блокове и гаражите, направа на уширения за паркиране и за поставяне на контейнери за битови отпадъци. В рамките на проекта ще бъде изградена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на посочените улици.

Стойността на проекта е 5 698 760 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ от приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.