Кюстендилката Олга Керелска е от новите членове на ВСС

Олга Керелска, един от новоизбраните членове от съдийската квота във ВСС, е от Кюстендил. Съдия Керелска работи във ВКС, но е започнала съдийския си стаж в Районен съд-Кюстендил от 1990 година. След това тя е съдия в Окръжен съд-Кюстендил, Софийския градски съд, Софийския апелативен съд, а от 2009 година е във ВКС.
Първия си юридически стаж съдия Олга Керелска натрупва в Общинския народен съвет в Кюстендил, след което работи и като адвокат, преди да стане съдия в Районния съд през 1990 година. Дарик