Премиерът Бойко Борисов нареди кметовете да стягат дигите, вземат мерки срещу наводненията

 

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров спешно изпрати указания до кметовете на 22-те общини от областта да бъде извършен преглед на общинските планове за действие при извънредни ситуации и за защита при бедствия, като се уточни състава на органите за управление и силите за действие. Трябва да се уточни и приведе в готовност техника за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, за изграждане на диги (багери, булдозери, камиони и др.), да се подготвят чували и да се уточнят местата за тяхното напълване с пясък. Кметовете трябва да мобилизарат доброволци. Възстановено е прекъснатото през изминалата нощ захранване в с. Долни окол, община Самоков. Премиерът Бойко Борисов нареди кметовете да стягат дигите.

Марияна Вучова