Община Гоце Делчев обяви работни места за 18 души по проект за младежка заетост

 

Община Гоце Делчев получи одобрение по проект „Нови възможности за младежка заетост“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Програмата осигурява на младите хора стажуване в рамките на 6 месеца. Кандидатите за свободните работни места могат да подават своите заявления за участие в програмата в Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев.

Условието към кандидатите е да имат завършено висше образование (минимум бакалавър) и да не са работили преди това по специалността.

Обявените 18 свободни работни места са за съответните длъжности:

–     младши експерт „Устройство на територията“ – 2 броя

–     младши експерт „Човешки ресурси“ – 8 броя

–     юристи – 2 броя

–     младши експерт „Финансово-стопанска дейност“ – 2 броя

–     младши експерт „Общинска собственост“ – 2 броя

–     младши експерт „Еколог“ – 1 брой

–     младши експерт „Култура“ – 1 брой