Продават 3-стаен апартамент на длъжниците Георги Петров и Стахил Перикълов в Сандански, Шукри Дервиш му иска 49 521 лв. 

 

Частният съдия-изпълнител Шукри Девиш сложи на тезгяха тистаен апартамент в Сандански, като обяви за него първоначална тръжна цена от 49 521 лв. Апартаментът се намира на ул. „Стефан Стамболов” и с площ от 87 кв. м. Според обявлението имотът е собственост на Георги Милчев Петров в качеството му на длъжник и ипотекарен длъжник, както и на Страхил Евгениев Перикълов – ипотекарен длъжник. Собствениците на имота имат непогасен дълг към банкова институция.