Промениха маршрутни разписания в Пернишко, автобусите по линия Перник – Горна Глоговица ще преминават и през село Селищен дол

Заседание на Областната комисия по транспорт

 

Областната комисия по транспорт гласува промени в някои от маршрутните разписания.

На заседанието, председателствано от областния управител Ирена Соколова, беше одобрено прехвърлянето на правото на възлагане за обществен превоз на пътници от община Перник на община Ковачевци. Като основен аргумент за промяната беше изтъкнат фактът, че община Ковачевци отговаря на изискванията за субсидиране на неефективни линии.

Комисията взе решение още за добавяне на спирка „Копанишко шосе” в маршрутното разписание на автобусна линия Радомир – Ковачевци. Гласувана беше промяна в маршрута на автобусната линия Перник – Горна Глоговица, където курсовете, които се изпълняват в 8,10 часа и 10,15 часа, ще преминават и през село Селищен дол.

На заседанието присъстваха заместник областният управител Иво Иванов, представители на общините на територията на област Перник, областен отдел „Автомобилна администрация, Областно пътно управление – Перник и представители на браншови организации.

В хода на заседанието бяха обсъдени и други проблеми, касаещи автобусния транспорт.