Съветникът от Самоков Васил Зашкев попита за откраднатите 50 000 лв. от общинската каса на сесия в Самоков, кметът Вл. Георгиев: В деня на кражбата отчетохме 1521 лв. данъчен остатък, взехме мерки, прокуратурата още работи

Васил Зашкев

Съветникът Васил Зашкев стартира сесията в Самоков със серия актуални питания. „Преди повече от една година беше извършена кражба на 48 000 лв. от сградата на община Самоков. Във връзка с това ви питам следното: „Има ли вътрешни правила за съхранение на пари? Защо в касата на общината е имало налична толкова голяма сума, която не е съхранявана в банка? Нарушени ли са правилата за съхраняване на парични средства и има ли виновни служители за това и ако има такива, наказани ли са? Кой ще възстанови откраднатите пари и считате ли, че като ръководител на общинската администрация сте упражнили необходимия контрол?“.

Кметът Владимир Георгиев в отговор заяви, че община Самоков  има утвърдени процедури за реда за установяване за събиране на местните данъци и такси, отчитане на постъпилите суми и контрол на отчетността им, които при необходимост се  актуализират. В деня на кражбата – нощта на 11.04.2016 г. срещу 12.04., са отчетени приходи от местни данъци и такси в размер на 20.375 лв., приходи от наем на терени – 21 хил. 653 лв., възстановени консумативи от наематели на кабинети от поликлиниката – 5.636 лв., имало е и остатък от 1521 лв. В деня на посегателството изтичаше крайният срок за заплащане на наеми от Боровец. Редът за отчитане на събраните приходи е броене на парите от всеки подотчетен касиер, писане на фактурите по вид на плащане, изготвяне на приходни и касови ордери, след което главният касиер изготвя вноските към бюджета в два екземпляра. За всеки отделен клон за вид на плащане се изготвят отделни платежни документи, които в конкретния ден са били 15 на брой. Тези действия се извършват в края на деня в главната каса на общината след отчитането на събраните суми от касиерите, работещи в центъра за административно обслужване“, отговори кметът на Самоков. Той поясни още, че в деня на кражбата, понеже била събрана значително по-голяма сума, се е наложило да бъде обработвана след края на работното време. Това наложило и съхранението на парите в касата до предаването им на следващия ден в банката. Кметът заяви още, че са били взети всички необходими мерки за сигурността и охраната на кабинета на вратите, ключалки  прозорци. Всички указания и мерки за безопасност в този ден са спазени. Самоковският кмет потвърди, че по време на кражбата е имало и жива охрана. Любопитно за всички беше, че кметът на Самоков през цялото време наричаше кражбата „посегателство“. Той поясни, че посегателството е извършено с взлом с помощта на специални режещи техники и способи. След подаден от страна на общината сигнал по случая е образувано досъдебно производство – №31 от 2016 г. по описа на Областна дирекция на МВР-София. Общината е искала информация за работата по случая. С постановление от 23.02.2017 г. на Районна прокуратура-Самоков са възложени на оперативно-издирвателните органи на РПУ-Самоков да извършат издирване на извършителя на престъплението. „При събиране на достатъчно данни материалите ще бъдат предадени на съответния разследващ орган от Районна прокуратура-Самоков, а ние ще бъдем незабавно уведомени. Уведомени сме от районния прокурор, че разследването частично е прекратено и към момента се води срещу неизвестен извършител до събиране на нови доказателства и провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия в РПУ-Самоков“, заяви кметът Георгиев.

Съветникът, задал питането, посочи, че както е и очаквала самоковската общественост, виновни няма, парите също ги няма. „Не чух от кмета счита ли, че е упражнил необходимия контрол по отношение на вътрешния ред за съхранение на средствата, не чух относно вътрешните правила – има ли виновни длъжностни лица, не чух виновни ли са, наказани ли са. В крайна сметка 48 хил.лв. от парите на данъкоплатците от Самоков в общината ги няма. Г-н кмете, аз пак повтарям въпроса си – считате ли, че като ръководител на общинска администрация сте упражнил необходимия контрол?“, попита съветникът Зашкев.

„Ще припомня само един от основните принципи в нашата държава – разделението на властите. „Дали има виновни – да каже това, е изцяло в прерогативите на Районна прокуратура и на досъдебните органи. Когато те излязат със съответния акт, ще ви информираме. В момента се води производство“, приключи темата кметът Вл. Георгиев.

Припомняме, че петима заподозрени бяха задържани за разпит в Областна дирекция на МВР-София. Един от задържаните беше Димитър Прасков – общински служител. Бе му повдигнато работно обвинение. Впоследствие Прасков беше освободен и от прокуратурата заявиха за в. “Вяра“, че той е невинен и че няма доказателства спрямо него. Година и четири месеца резултат по разкриване на кражбата няма, а по думите на кмета няма и нарушения по събирането, отчитането и съхранението на средствата. И към днешна дата Прасков е на работа в общината, кара служебни коли, а през зимата работеше на касата на паркинга за кабинката в Боровец, който е най-оборотният общински паркинг.

 

 

 

1 COMMENT

  1. Зашкев не задавай тъпи въпроси!
    То е ясно кой украдна парата !
    Личния касиер на кмета , и за награда му дадоха касата на паркинга на кабината!
    Кога ще поискате отчет от паркингите на Боровец, там е зарито кучето!

Comments are closed.