Кметове от Източния регион на Македония посетиха община Петрич по линия на изпълнение на Програмата за опазване на природата в Македония. Целта е запознаване с добрите практики по отношение на стопанисването и управлението на защитените територии, зони и местности. 11 градоначалници на македонски общини бяха посрещнати от кмета на Петрич Димитър Бръчков, който накратко запозна гостите с основните акценти от туристическата визитка на община Петрич, обвързани с обявените защитени територии и местности.

Той подчерта, че едно от най-големите богатства на община Петрич е Природен парк „Беласица”. Освен това в обхвата на общината е защитената местност Рупите, както и зони в различни райони и населени места. „Разнообразни археологически и исторически паметници, богатата история, природата ни, съчетани с традиционното гостоприемство и удобните комуникации, свързват Петрич със света и света с Петрич”, посочи кметът Димитър Бръчков.
Градоначалникът изрази надежда, че след това посещение на място македонските градоначалници и експерти ще видят един добър пример, който би могъл да се приложи при изпълнение на Програмата за опазване на природата в Македония.

Приветствие към домакините направи кметът на община Кочани Илчо Николов. Той отбеляза, че Петрич е сериозна природна спирка в научното пътуване на македонската делегация и благодари за посрещането от ръководството на общината.
„От тук с удоволствие ще приемем аргументите и практиката за управление на защитени територии. Ние, градоначалниците от Източния планински район на Македония, сме наясно с предизвикателствата, пред които се изправяме”, посочи Илчо Николов.