Кирил Котев

Подземни контейнери за смет пробват в Сандански, похвалиха се от общината. Планира се два от първите подобни съдове с вместимост 1,5 куб. м. да се монтират по главната улица „Македония“ и още 10 с вместимост 4 куб. м. /приблизително около 4 контейнера за боклук тип „бобър“/ да се монтират в централната градска част.

Новите подземни контейнери ще се намират под земя, където на дълбочина до 2,5 м. се съхраняват отпадъците, а над земята се намира само приемното устройство.

Предимствата на модерните подземни контейнери са:

Нововъведението осигурява липса на миризми заради плътното затваряне, температурата под земята е по-ниска от тази на повърхността, което гарантира по-бавното загниване на отпадъците, животните нямат достъп до отпадъците, събиране на голямо количество отпадъци на малка площ, подобряване хигиената около контейнерите…

Амбицията на ръководството на Община Сандански е да монтира още такива съоръжения за смет при положение, че се приемат от жителите и гостите на община Сандански положително.