Фирма „Руминекс“ на Гошо Атанасов блокира поръчка на община Петрич за 4 523 347 лв.

КЗК временно спря поръчката за енергийна ефективност на 3 училища и детска градина след жалба на старозагорската фирма

 

Поръчката за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в една детска градина и три училища на община Петрич е временно преустановена след обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Това става ясно от публикувано на сайта на общината съобщение до участниците в процедурата, подписано на 20 септември от зам.-кмета по ТСУ Минка Салагьорова. Тя се е подписала като временно изпълняващ длъжността кмет на община Петрич. Процедурата е преустановена до произнасянето на КЗК по депозираната жалба. С решение на кмета Димитър Бръчков от 8 септември тази година повторно бе обявена процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в една детска градина и три училища в Петрич. На 19 септември обаче старозагорската фирма „Руминекс“ ЕООД със собственик Гошо Атанасов е обжалвала поръчката пред КЗК. Фирмата е направила и искане за временна мярка „спиране на процедурата“, пише struma24.com. Това е поредната перипетия, която се случва с тази поръчка. На 1 юни тази година тя бе прекратена, след като комисията по провеждането й бе провела първото си заседание, на което бе отворила пликовете с офертите. Документи за участие бяха подали 9 фирми: КСВ „Инженеринг“ ООД, „Булинвестстрой груп“ ЕООД, „Бодрост 4“ ДЗЗД, „Меридиан“ ЕООД, „Никмар кънстракшън“ ЕООД, „Строй груп“ ООД, „Арете строй“ ЕООД, „Макс ковърнинг“ ООД, и „Заечки“ ЕООД. Мотивът за прекратяването бе констатирано нарушение в методиката за оценяване на участниците. След това на 8 септември кметът Димитър Бръчков обяви отново обществената поръчка. Общата стойност на поръчката е 4 523 347,86 лева без ДДС. Включени са три училища и една детска градина в град Петрич; Профилирана гимназия „Пейо Яворов”, Трето основно училище „Гоце Делчев”, Средно училище „Никола Вапцаров” и филиал „Калина Малина” на ДГ № 2 „Звънче”.

За 2 251 627,34 лева в Профилирана гимназия „Пейо Яворов” трябва да бъде ремонтирана изцяло покривната конструкция, да се направи външна изолация, подмяна на дограма, да се изгради асансьор. В гимназиалния двор се предвижда футболно игрище с изкуствена трева, трибуни и специално осветление. Оградата на двора ще бъде укрепена и възстановена, а в сутерена на основния корпус ще се оборудват фитнес и две спортни зали. За Трето основно училище „Гоце Делчев” в град Петрич са предвидени прогнозните 894 107,79 лева без ДДС. Планира се преустройство на някои от помещенията, както и изграждане на ново евакуационно стълбище. Дограмата на вътрешния двор ще бъде изцяло подменена с PVC дограма и ще бъде положена външна изолация. Предвижда се изграждане на асансьор за достъп на хора с намалена подвижност, укрепване и възстановяване на оградата на двора на училището. За СУ „Никола Вапцаров” са заложени прогнозните 802 242,09 лева без ДДС. Заложено е изграждането на външен асансьор, който ще обслужва четирите нива на сградата. В сутерена ще бъде обособена нова спортна зала. Предвижда се цялостна промяна на покривната конструкция на корпуса по трудово обучение, като и подмяна на покрития, на интериорни врати, парапети и други.