Просветният министър Красимир Вълчев в Перник: 1,7 млрд. лв. са за заплати на учителите

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Капиталовите разходи в системата на образованието за тази година възлизат на 1 515 000 лева, каза зам.-кметът Севдалина Ковачева

Новият начин на финансиране в системата на образованието и работата на образователните институции по различните проекти – това бяха част от актуалните теми, които бяха дискутирани на срещата на образователния министър Красимир Вълчев с директори на училища и детски градини и синдикалните организации в системата на образованието в Перник. Срещата, която бе инициатива на кмета на Перник Вяра Церовска, бе за подобряването на образователната инфраструктура в община Перник. В нея участва и началникът на РУ на образованието Ваня Коконова.

Учителите са най-важният фактор в образованието. Увеличението на възнагражденията на педагозите е такъв ангажимент, какъвто досега не е имало. От предвидените близо 3 млрд. лв. за образованието в държавния бюджет за догодина около 1,7 млрд. лв. са за заплати на учителите. Ангажиментът, който поехме за двойно увеличение на възнагражденията, ще се случи с няколко бюджета до 2021 година, подчерта Вълчев. Той представи и другите важни политики на министерството, сред които обхващането на децата в училище и тяхното интегриране в учебния процес и работата с децата от рисковите групи.

Просветният министър призова училищните ръководства да бъдат дейни и да дават предложения до агенциите за социално подпомагане във връзка с допълнителните помощи в натура за нуждаещите се деца.

Във връзка с подобряването на материалната база в училищата и детските градини Вълчев подчерта, че за да бъдат обхванати всички, ще бъдат нужни 10 млрд. лв. Затова сега ще се отделят малко средства приоритетно за ремонти и подобряване на материалната база в професионалните гимназии и някои общински училища.

Какво е състоянието на училищната мрежа в Перник, представи заместник-кметът по образованието Севделина Ковачева. Общият брой на учениците в Пернишка община е 7115, а децата в детските градини са 2799. Делът на образованието в общинския бюджет е 46,58%, като от тях 7% е финансирането от местните приходи. Допълнителните средства за дофинансиране на маломерните и слетите паралелки е в размер на 0,38%. Капиталовите разходи в системата на образованието за тази година възлизат на 1 515 000 лева, подчерта Ковачева. Тя представи в подробности  изразходваните средства за ремонти в детските градини, нови спортни площадки и подобряването на енергийната ефективност в някои училища и детски градини.

Педагозите имаха възможност да зададат конкретни въпроси на министъра.