Активистите на ВМРО Илко Азов, Велик Гогов, Борис Лазаров -вдясно

 

Общинската администрация не предприема нищо без благоволението на кмета Брачкъв, наши симпатизанти са уволнявани, стилът на управление е същият като на Вельо Илиев, твърди Лазаров

 

Председателят на градската организация на ВМРО Борис Лазаров даде на Окръжна прокуратура – Благоевград градежа на покрития пазар в Петрич, след като стана ясно, че победителят „Пазари Петрич“ ще извършва и строителния надзор. Представителят на обединението ДЗЗД „Пазари Петрич” Георги Савов ще бъде строител на обекта и в същото време ще си подписва актовете и протоколите, обясни Лазаров.

„Пазари Петрич“ ДЗЗД спечели обществената поръчка за изграждането на покрития земеделски пазар в южния град за 977 777 лв. Обединението се състои от две фирми: „Кари – 10“ ЕООД, управител на която е Георги Савов, и „Менкаура“ ЕООД. Савов представлява и самото обединение „Пазари Петрич“. Повод за сигнала на ВМРО до прокуратурата е проверката на документацията на обществената поръчка, от която става ясно, че строителният надзор на бъдещия пазар още през юни тази година е възложен на фирма „Сет Инженеринг“ ЕООД. При положение че решението за откриване на процедура и обявлението за обществена поръчка за пазара са от 10 юли тази година, а решението за класиране на участниците, взето от кмета Димитър Бръчков по препоръка на тръжната комисия, е от 18 септември тази година. „Строителният надзор изпреварва самата поръчка за строителството? Дали това е законно, трябва да каже прокуратурата. Също прокурорите трябва да се произнесат дали е законно да се възлага надзор преди обявяването и приключването на самата поръчка?”, коментират от ВМРО.

Димитър Бръчков

Съгласно ЗУТ надзорникът не може да сключва договор за надзор на обекти, на които той или наети от него специалисти са строители, доставчици или проектанти, казват войводите. Въз основа на това ВМРО иска прокуратурата да провери има ли в случая конфликт на интереси и произтичащи от това престъпления. Според ВМРО фирмата, представлявана от Савов, трябвало да бъде отстранена от участие в процедурата, за което имало сериозни предпоставки. „Не е ли престъпление укриването на конфликта на интереси, породен от това, че като надзорник Георги Савов е участвал в изготвяне на доклада за оценката за съответствие на инвестиционния проект, което е част от техническата спецификация и тръжната документация? И не е ли престъпление укриването от председателя на тръжната комисия инж. Катя Стоянова наличие на конфликт на интереси, породен от това, че като надзорник Георги Димитров Савов е участвал в изготвяне на доклада за оценката за съответствие на инвестиционния проект“, питат от ВМРО. „Стандартният образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) има раздел, в който участниците декларират, носейки съответната отговорност за това, че не е налице конфликт на интереси, който би бил основание за отстраняването им от процедурата. Ако в тръжната документация Георги Савов е попълнил с „НЕ” отговора на въпросите, касаещи конфликта на интереси, представеният ЕЕДОП не е ли документ с невярно съдържание?‘, питат още от ВМРО. „Общинската администрация не предприема нищо без благоволението на кмета Димитър Бръчков. Нямам логично обяснение защо служители на администрацията бавят отговорите на нашите питания, с които искаме да получим информация по важни за обществеността въпроси. А редките отговори, които получаваме, са пълни с неясноти, от което се вижда тяхното нежелание да предоставят информация. Според мен тези протакания са тенденциозни. Стигало се е дотам, че сме бивали принудени да обръщаме внимание на кмета Димитър Бръчков и негови подчинени да не се държат така надменно, както го правят. Важни документи също се подписват от млади служители, без да се обръща внимание на това дали имат компетенцията да подписват. После същите тези млади хора ще носят отговорност за всеки подпис, който са поставили по разпореждане на висшестоящи режисьори на търгове. Наши симпатизанти биват заплашвани с уволнение и уволнявани. На практика се сблъскваме с абсолютно същия стил на управление като на предишния кмет Вельо Илиев. Посещават наши членове по домовете, изпращат специални поздрави и „пожелания“ за полагане на здравословни „грижи“ за ръцете, краката и главите на хора, които не са удобни”, твърди пред „Петрич нюз” Борис Лазаров.