Община Разлог също се включи в акцията

Акция по почистване на битови отпадъци на река Места край разложкото село Елешница се проведе от група доброволци. Благодарение на усилията на местните жители от тоновете пластмаса в района вече няма и следа. Преди броени дни община Разлог се зае с изчистването на коритото на реката.

Както писахме, заради безконтролното изхвърляне на битови отпадъци коритото на р. Места бе превърнато в сметище. Отпадъците, събрани от община Разлог, бяха депонирани на депото за неопасни отпадъци, а случаят бе поет от прокуратурата.

В новата инициатива по почистването община Разлог изпрати техника на база предписанията от Басейнова дирекция и отново се включи в акцията.

Желанието на хората бе да върнат красотата по устието на река Места в района на Елешница. По този начин ще се запази и богатството от растителни и животински видове, които обитават района. Днес районът изглежда значително по-чист благодарение на доброволците, заели се с неговото почистване.

Дида Таскова – организатор на инициативата, отправи в групата “Елешница” в социалните мрежи специални благодарности към всички, които се включиха в акцията по почистването, и призова да бъдем отговорни към опазването на природата и със собствения си пример покажем на децата колко е важно да пазим чисти бреговете и реките:
“Искрено се надявам, че с този малък жест, да изчистим нашата природа и да съхраним нашия край – чист, ще дадем пример най-вече на децата си, а също така и на хората около нас. Моля Ви, бъдете отговорни. Пазете това „богатство”, което имаме. Благодаря Ви”!

С доброволен труд по почистването на реката участваха Антоанета Проева, Дани Стамберова, Магдалена Гигова, Даниела Таскова, Десислава Улузова, Лилка Досевичина, Лазар и Полина Хаджиеви, Иван Бандаков, Христо и Диди Политови, Анна Тричкова, Сашо Мицин, Кръстьо Паланков, Петър и Милена Стамберови, Георги Стамберов, Иван Неделчев, Илия Аршинков.