Изграждат  системата за видеонаблюдение на територията на Ихтиман, общината отдели 19 996 лв.

 

 

Община Ихтиман продължава изграждането на системата за видеонаблюдение, чийто първи етап бе обхващането на Централна градска част. Вече заработиха планираните за втори етап камери на входно-изходните точки на града, селата Живково, Веринско, Черньово и Полянци. Част от първи квартал, в района между Професионална гимназия „Васил Левски” и сградата на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” също е покрит от системата, поради високата концентрация на битови кражби в района.


Системата в реално време подава информация към центъра за мониторинг в Община Ихтиман и Районно управление на полицията, където ще се наблюдава от служители на МВР, и при възникнали инциденти има възможност да се преглеждат и видеозаписи.
Финансирането е осигурено от бюджета на Община Ихтиман и възлиза на 19 996 лв. с ДДС, предвидени в списъка „Капиталови разходи” за 2017 г.
Съвременните изисквания за сигурност несъмнено налагат внедряването системи за наблюдения чрез уникалната информация за състоянието на наблюдавания обект или за поведението и индивидуалните особености на евентуалния нарушител. Внедряването на видеосистемите за наблюдения като компонент от интегрирана система за сигурност позволява и висока степен на ефективност. От всички използвани днес средства за охрана, само видеоизображението може незабавно да покаже произтичащите в даден момент събития., като системата позволява в реално време да се оцени обстановката, да се намали времето за реакция при екстремна ситуация и да се предприемат бързо целесъобразни мерки.
Изграждането на системата за видеонаблюдение на територията на община Ихтиман ще продължи, защото наличието й е ключов елемент за постигане на сигурност и спокойствие за гражданите.