Проектът „Шанс за целогодишна работа с деца“ на Исторически музей-Разлог бе одобрен от Министерството на културата и изпълнението му ще бъде финансирано от ведомството. По този начин културната институция в планинския град получава възможност за оборудване с мултимедиен проектор за лекционната зала в музея и отоплителна техника. Ще бъде закупена и нова компютърна конфигурация.
Тази година се навършват 60 години от създаването на Исторически музей-Разлог. В края на месец септември са предвидени заключителни мероприятия и закупуването на техниката ще спомогне за по-доброто провеждане на всички събития, които се организират в музея.

През май тази година бе подписан и договор за съфинансиране между Министерството на културата и Исторически музей–Разлог за издаване на сборник.

Изданието е посветено на 60-годишнината от създаването на културната институция. Общината ще съфинансира начинанието. В сборника ще бъдат публикувани доклади от кръглата маса, която ще се проведе на 19 септември 2017 г. в малката зала на Народно читалище „15.09.1903-1909“. Форумът под надслов „Разлог–документи, личности и събития” ще бъде посветен на юбилея на музея, на 180 г. от рождението на Васил Левски и 105 г. от освобождението на града. Досега историята на музея не е добре проучена и това ще бъде една от основните задачи в този сборник.

Много мероприятия, посветени на годишнината, ще радват жителите и гостите на града през цялата година. Гост-изложби на исторически музеи от страната, представяне всеки месец на различни експонати, срещи с историци са само част от събитията. Близо 5000 движими културни ценности, отразяващи миналото на Разлог и селищата от общината, се съхраняват във фондовете на музея. Официално той е открит на 2 юли 1957 г. като Мемориален музей „Никола Парапунов“, посветен на Никола Парапунов – ръководител на антифашистката съпротива в Пиринския край. Още през 1950-1951 г. се поставя въпроса за превръщане на родната къща на полковник Никола Парапунов в музей. Това става на заседание на Градския народен съвет на депутатите на трудещите се в Разлог. Музеят стартира с 269 експоната, като по-голяма част от тях са включени в изложбата, изградена на хронологично-тематичен принцип. Експозицията тогава е с обща площ от около 170 кв. метра и включва битов интериор и две зали в първия етаж на къщата. Обособено е и помещение за фондохранилище.

С Решение №49/17.01.2000 г. на общинския съвет музеят е преобразуван в общоисторически с 3 отдела: „Археология“, „Етнография“, „Нова и най-нова история“. Така фигурира в Регистъра на музеите към Министерството на културата.