Елза Величкова

Удължиха срока за прием на оферти за участие в конкурса за избор на превозвач на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на община Бобов дол. От екипа на кмета Елза Величкова дадоха още 4 дни срок, в който кандидатите за поръчката могат да подават документи. Желаещите да получат поръчката имат възможност да внасят оферти до 1 декември.

Детелина Борисова

Причината за увеличаването на срока е липсата на достатъчно подадени оферти. По закон, след като не са подадени 3 оферти, трябва да се даде възможност да се входират още документи, коментира зам.-кметът Детелина Борисова.

Както писахме, процедурата е за възлагане на превоз по линиите Бобов дол – Дупница – Бобов дол; Бобов дол – Кюстендил – Бобов дол; Бобов дол-Рилски манастир – Бобов дол; гр. Дупница – Паничарево-с.Шатрово – с. Мали Върбовник – с.Голем Върбовник; гр. Бобов дол – с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница; гр. Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина- с. Горна Козница (спирка „Друмо”); гр. Бобов дол-с.Блато-гр. Дупница; гр. Бобов дол- гр. Благоевград – гр. Бобов дол; Бобов дол- София -Бобов дол; както и линии №1 и №2 на общински вътрешноградски транспорт. Прогнозната стойност на поръчката е 59 322 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти беше 27 ноември.